Et lån defineres således

Et lån er en aftale mellem to parter, hvor den ene part, långiver eller kreditor, typisk stiller et lån i form af et pengebeløb eller en genstand, og den anden part, låntager eller debitor, forpligter sig til at betale eller levere dette lån tilbage efter en nærmere aftale. Lån i form af et pengelån ydes typisk mod et vederlag, primært i form af rente og/eller oprettelsesgebyr.

Giveren af et lån siges at have en (penge)fordring på låntager.

Tilbagebetaling af lån mod vederlag

Betalinger på et lån opdeles typisk i rente og afdrag, hvor summen af afdrag over et låns løbetid normalt er lig hovedstolen. Restgælden på et lån på et givet tidspunkt er hovedstolen fratrukket alle tidligere betalte afdrag. Et lån, hvor der kun er ét afdrag, nemlig på udløbstidspunktet, kaldes et stående lån. Et lån med samme afdrag hver termin, kaldes et serielån.

Hovedstol er det samme som pålydende af et lån, mens perioden mellem tidspunktet for stiftelsen af et lån og tidspunktet for den sidste betaling, udløbstidspunktet, kaldes for lånets løbetid. Tidspunkter for betalinger på et lån kaldes terminer. Som oftest er der 1, 2, 4 eller 12 lige fordelte terminer på et år for et lån.

Rentebetaling på lån

Rentebetalingen på et terminstidspunkt beregnes som hovedregel på baggrund af en tidligere fastsat rentesats, delt med antallet af terminer pr. år og ganget med restgælden inden afdraget på den samme termin. Hvis rentesatsen for et lån er konstant i hele lånets løbetid, siges dette lån at være fast forrentet, og ellers kaldes det variabelt forrentet.